4/3/07

Eleccions municipals

Tortuga babaua
Tortuga bastarda
Tortuga carei
Tortuga d'estany
Tortuga de cuir
Tortuga de rierol
Tortuga llaüt
Tortuga mediterrània
Tortuga mora
Tortuga verda

Bateig

Quàntum, neutrí, confit d'ametlla, electró volt.