22/2/07

Trailers

Una història veritable de la lluita de l'home contra el mar.

La història d'un geni solitari que va resoldre el problema científic més important de la seva època.

Una història fantàstica que ensenya el secret dels números i el seu lligam estret amb els grans problemes filosòfics de la humanitat.

La història d'un teorema que ha desconcertat els més grans savis durant 358 anys.

Els secrets dels nostres orígens.

Un clàssic de la física moderna.