1/3/07

Accions simultànies

La tintillaina tintinabulava sobre el tintorell.
El donegal donejava per la dòngola.
El beoci bequetejava la berbena.
El secardinenc seccionava la secreció.
El gavadal gavanyava la gavardina.