18/1/07

Àngel Custodi - Poema de 2000

No sé què m'agafa
que ho barrejo tot:
el lleixiu i el salfumant,
la cendra i la cervesa,
els deures i els drets,
l'amistat i l'amor.