31/1/07

Aristòcrates

Engreixats amb farratges i una barreja equilibrada de cereals i lleguminoses triturats, procedents de fàbriques controlades pel Consell Regulador, sense cap mena d'additius ni subproductes d'orígen animal.