1/2/07

Private Joke

A la sala d'espera de l'estació Maçanet-Massanes

hi carda més rasca que a la seu de Convergència de Blanes.