31/1/07

Sr. Carter

SI US PLAU, INDIQUEU AMB UNA
X EL MOTIU DE LA DEVOLUCIÓ

Desconegut

Absent

Adreça Incomplerta

SI US PLAU, NO DOBLEGAR!