31/1/07

A la venda a partir del 25 de novembre

Director AKIRA TORIYAMA Productor KOZO MORISHITA Productor executiu SHIGERU TOMARI Guió TAKAO KOYAMA Música SHUNSUKE KIHUCHI Disseny de personatges MINORU MAEDA Director artístic JUNICHIRO HIGASHI Director d'animació NAOYOSHI YAMAMURO Director SHIGEBO YAMAUCHI